Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in de landbouw

Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in de landbouw

Biologische bestrijdingsmiddelen worden steeds vaker gebruikt in de landbouwsector. Deze natuurlijke alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen hebben de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen vanwege hun milieuvriendelijke karakter en hun vermogen om de biodiversiteit te behouden. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de voordelen die ze bieden.

Wat zijn biologische bestrijdingsmiddelen?

Biologische bestrijdingsmiddelen zijn stoffen die worden gebruikt om plagen en ziekten in de landbouw te bestrijden, maar die afkomstig zijn van natuurlijke bronnen. Deze middelen kunnen bestaan uit micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, of uit plantenextracten. In tegenstelling tot chemische bestrijdingsmiddelen, die vaak schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid, zijn biologische bestrijdingsmiddelen veilig en niet-toxisch.

Voordelen van biologische bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in de landbouw biedt verschillende voordelen:

 • 1. Milieuvriendelijk: Biologische bestrijdingsmiddelen hebben een minimale impact op het milieu. Ze breken snel af en veroorzaken geen vervuiling van bodem, water of lucht.
 • 2. Behoud van biodiversiteit: Biologische bestrijdingsmiddelen richten zich specifiek op de plaagorganismen en laten nuttige insecten en andere dieren met rust. Hierdoor blijft de biodiversiteit in stand.
 • 3. Geen resistentieontwikkeling: Plagen hebben de neiging om resistentie te ontwikkelen tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Biologische bestrijdingsmiddelen werken op een andere manier, waardoor resistentieontwikkeling minder waarschijnlijk is.
 • 4. Veilig voor de gezondheid: Biologische bestrijdingsmiddelen zijn veilig voor de gezondheid van boeren, consumenten en dieren. Ze bevatten geen giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn bij blootstelling.

Soorten biologische bestrijdingsmiddelen

Er zijn verschillende soorten biologische bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt:

 1. Bacteriën: Bepaalde bacteriën, zoals Bacillus thuringiensis, produceren eiwitten die giftig zijn voor bepaalde insecten. Deze bacteriën worden vaak gebruikt om rupsen en motten te bestrijden.
 2. Schimmels: Schimmels zoals Beauveria bassiana kunnen worden ingezet om verschillende insectenplagen te bestrijden, zoals bladluizen en trips.
 3. Nematoden: Nematoden zijn microscopisch kleine wormen die parasiteren op insectenlarven. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de larven van de taxuskever te bestrijden.
 4. Plantenextracten: Sommige planten bevatten natuurlijke stoffen die insecten afweren. Extracten van deze planten kunnen worden gebruikt als biologisch bestrijdingsmiddel.

Toepassing van biologische bestrijdingsmiddelen

Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen op verschillende manieren worden toegepast in de landbouw:

 • 1. Spuiten: Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen worden verdund en gespoten op gewassen om plagen te bestrijden.
 • 2. Bodemtoepassing: Sommige biologische bestrijdingsmiddelen kunnen worden toegepast in de bodem om bodemgebonden plagen te bestrijden.
 • 3. Lokmiddelen: Lokmiddelen kunnen worden gebruikt om plagen weg te lokken van gewassen en zo schade te voorkomen.
 • 4. Inundatie: Bij inundatie worden gewassen onder water gezet, waardoor plagen worden verdreven.

Conclusie

Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in de landbouw biedt vele voordelen ten opzichte van chemische bestrijdingsmiddelen. Ze zijn milieuvriendelijk, behouden de biodiversiteit, voorkomen resistentieontwikkeling en zijn veilig voor de gezondheid. Verschillende soorten biologische bestrijdingsmiddelen kunnen worden toegepast op verschillende manieren, afhankelijk van de specifieke plaag. Door het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen kunnen boeren op een duurzame en verantwoorde manier gewassen beschermen en opbrengsten verhogen.

Plaats een reactie